Nyhedsbrev februar 2016.

Kære medlemmer af Slægtshistorisk Forening Odense!

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00, Bolbro Skole, Stadionvej 50, Odense V, Indgang F, stuen, lærerværelset.

Valg af bestyrelsesmedlem

Begrundelse:

Onsdag den 27. januar 2016 holdt foreningen generalforsamling, hvor valg af bestyrelse blev behandlet som punkt 6.

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen tæller 5 medlemmer, hvorfor der på hver ordinær generalforsamling er 3, hhv. 2 medlemmer på valg. I år Erling Kildal (ønsker ikke genvalg), Jørgen Andersen og Finn Madsen. Jørgen Andersen modtog genvalg, medens Finn Madsen ønskede at genindtræde som suppleant. Bestyrelsen foreslog Torben G. Rasmussen og Ann-Dorte Aabjerg Jensen som nye medlemmer. Generalforsamlingen vedtog dette.

 Ulrich Alster Klug havde af personlige årsager valgt at trække sig som næstformand. Det betød, at der skulle vælges et ekstraordinært medlem. Trods adskillige opfordringer lykkedes det ikke at få valgt  et nyt bestyrelsesmedlem.

Iflg. vedtægterne kan bestyrelsen fortsætte med 4 medlemmer, men generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skulle forsøge at skaffe et femte medlem til godkendelse på næste medlemsmøde. Det er denne godkendelse, som bestyrelsen med denne ekstraordinære generalforsamling ønsker at få fra medlemmerne.

Villig til at indtræde på den femte plads i bestyrelsen er foreningens medlem, Ann Krukow, Verninge.

Jytte Skaaning

Formand

Foredrag onsdag d. 24.02.2016 – kl. 19.00-21.30 – Bolbro Skole, Stadionvej 50, Odense V, Indgang F, stuen, lærerværelset:

 

En grusom historie i en skillingsvise - men hvad var en skillingsvise?

 Foredrag ved Leif Sepstrup, slægtsforsker og webmaster

Skillingsvisen.

 

Når vi i dag vil læse nyheder, går vi på nettet eller åbner en avis. I 1800-tallet købte man en skillingsvise. Her kunne man få en masse detaljer fra en forbrydelse eller synge med på en god kærlighedshistorie. Skillingsviserne var altså ikke blot nyheder, men gode historier (fra det virkelige liv) om emner, som pirrede folks nysgerrighed. Ofte var de humoristiske og satiriske, det vil sige, at de gjorde grin med dem, viserne handlede om. I starten var det børn og såkaldte visekællinger, der gik rundt på gader og stræder og solgte viserne. Ved at råbe eller synge viserne, fik de kundernes opmærksomhed. På landet var det markedssangere, der solgte viserne. De startede med at koste 1 skilling – deraf navnet.

 

Den gamle smedie

 

En sådan skillingsvise dukkede tilfældigt op på Lokalhistorisk Arkiv i Tommerup, uden man kendte baggrunden. Den indeholdt fortællingen om smedemesteren Martinus Adolph Eckmann i Nårup, Verninge Sogn, hvis kone Oline dør i 1855. Det viser sig senere, at smeden er stærkt medvirkende til dødsfaldet. Året efter bliver kisten med Oline gravet op på Verninge kirkegård, og efter indgående analyser anholdes smeden, sigtet for giftmord.

Eckmann fastholder sin uskyld, og bliver løsladt, men i 1861 tages sagen op igen, og en række personer bliver sigtet for medvirken. I de mellemliggende år er smeden involveret i bl.a. faderskabssager og forsøg på forsikringssvig efter en brand. De andre medtiltalte er heller ikke ukendte af myndighederne. Historien foregår hovedsagelig i Nårup med udløbere til Vestergade i Odense.

 

Personerne bag www.kriminalhistorie.dk har forsket i denne sag og i alle de gemte dokumenter i arkiverne. Af arbejdsgruppens medlemmer er det Leif Sepstrup, der 24.02. gæster SFO.