Møder og Arrangementer

 

Slægtshistorisk Forening  Odense

 

Generelt om møderne

Bemærk, at alle møderne kan ses på den fælles mødekalender for SSF og DIS-Danmark på http://www.slaegtogdata.dk/aktuelt/eventmaps-collection/maps_map

Bemærk, at møderne begynder kl. 19.00.

 

Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede og hjælpe med tydning af gotisk skrift, edb-problemer og arkivspørgsmål.

 

På listen herunder betyder 
SFO = Slægtshistorisk Forening Odense og 
FU = Folkeuniversitetet i Odense (www.fuodense.dk), og
DIS-O = DIS-Odense (www.slaegtogdata.dk). 

 

Medlemmer af SFO og DIS-O kan frit deltage ved begge foreningers foredrag. 
Medlemsaftener og medlemsarrangementer i SFO er kun for foreningens egne medlemmer.

 

Det faste mødelokale

Hvor intet andet er nævnt, afholdes alle medlemsmøder:

Odense Kultur- og Idrætshus (Bolbro Skole)

Stadionvej nr. 50

5200 Odense V.

Indgang K,  (Det gamle lærerværelse) - lokalet er i stueplan og dermed handicapvenligt.

Der er gode parkeringsmuligheder i skolegården.

Bus 31 og 31 P har stoppested ved skolen (Stoppested Stadion, Stadionvej).

Bus 32 har stoppested Hauges P.

Kaffe/the kan medbringes eller købes.

Hvor intet andet er nævnt, afholdes alle medlemsmøder i

 

Odense Kultur- og Idrætshus (Bolbro Skole)

Mødekalender

 

Møde Arrangører Tid og Sted

Klaus Larsen:

Smitstof - kampen mod sygdom i Danmark

I sidste halvdel af 1800-tallet stod lægekunsten efter mange hundrede års forsinkelse endelig foran sit moderne gennembrud.

Det var en tid, hvor man måtte operere uden bedøvelse med snavsede instrumenter. Overlevede man operationen, var der fortsat en høj risiko for at dø af infektion.

De fleste sygdomme var uhelbredelige. Lægerne kunne skrive fantasifulde recepter, de kunne årelade eller sætte igler og fylde patienten med kviksølv. Intet af det hjalp – og i nogle tilfælde slog behandlingen patienten ihjel. De almindeligste dødsårsager var infektionssygdomme som barselsfeber, kolera, kopper, mæslinger, difteritis, tyfus – og ikke mindst tuberkulosen. Men selv en banal halsbetændelse eller et snit i fingeren kunne på kort tid udvikle sig fatalt.

Børnedødeligheden var kolossal, og gennemsnitslevealderen var 35-36 år. Sygdommene skyldtes bakterier og virus – men det skulle lægerne først nu til at finde ud af.

Journalist ved Ugeskrift for Læger Klaus Larsen har skrevet flere bøger om medicinens historie. I aftenens foredrag fortæller han den dramatiske historie om kampen mod de sygdomme, der slog vores oldeforældre ihjel.

DIS-Odense

Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.00 - 21.30        

STED:

Odense Kultur- og Idrætshus (Bolbro Skole)

Stadionvej nr. 50

5200 Odense V.

Indgang K,  (Det gamle lærerværelse) - lokalet er i stueplan og dermed handicapvenligt.

Bus 31 og 31P har stoppested ved skolen (stoppested Stadion, Stadionvej)

Bus 32 har stoppested Hauges Plads.

 

Steen Ivan Hansen, cand. mag.: 

Kroernes historie.

Her fortæller han historien om de privilegerede kroer, der skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Steen Ivan Hansen fortæller blandt andet om nogle af de kendte kroer, som f.eks. Norsminde Kro og Hvidsten Kro, men han skildrer også de erfaringer, som Holberg og Blicher gjorde, da de rejste rundt i landet. Slægtshistorisk Forenings møde begynder klokken 19.15.

 

SFO

 

Onsdag d. 25. april 2018 kl. 19.00 - 21.30

STED:

Odense Kultur- og Idrætshus (Bolbro Skole)

Stadionvej nr. 50

5200 Odense V.

Indgang K,  (Det gamle lærerværelse) - lokalet er i stueplan og dermed handicapvenligt.

Bus 31 og 31P har stoppested ved skolen (stoppested Stadion, Stadionvej)

Bus 32 har stoppested Hauges Plads.

Sommerudflugt

 

Foreningens årlige udflugt. Vi planlægger at besøge Faaborg Arresthus

https://ohavsmuseet.dk/udstillinger-og-aktiviteter/arresten/

 

 

Sommerudflugt

Lørdag d. 2. juni 2018

Erik Kann:

I regn og slud skal posten ud - kommer der mon brev i dag?

Husets datter ventede længselsfuldt ved indkørslen til gården. Mon der kom post i dag, post fra ham…? Takket været et righoldigt og velregistreret materiale fra landets postkontorer, er det muligt at komme ganske tæt på postvæsenets arbejde, navnlig i tiden fra 1900 og fremefter. Personalesagerne giver fyldige oplysninger om de, der delte posten ud, medens andre sager fortæller om det daglige arbejde på postkontoret. Foredraget fortæller dig om, hvordan du kan benytte arkivalierne. Gennem en række praktiske eksempler får du et indblik i, hvorledes du kan få glæde af disse arkiver i din egen slægtsforskning. Du får også en introduktion til de mange spændende kilder, der findes på Post & Tele Museet.

 

 SFO 

Onsdag d. 26 september 2018 kl. 19.00 - 21.30                       

T

STED:

Odense Kultur- og Idrætshus (Bolbro Skole)

Stadionvej nr. 50

5200 Odense V.

Indgang K,  (Det gamle lærerværelse) - lokalet er i stueplan og dermed handicapvenligt.

Bus 31 og 31P har stoppested ved skolen (stoppested Stadion, Stadionvej)

Bus 32 har stoppested Hauges Plads.

 

 

 

 

 

 

     
  www.lokalhistoriebolbro.dk