Ind- og udmeldelse.

Slægtshistorisk Forening – Odense

 

 

Her kan du melde dig ind eller ud af foreningen. Det letteste for foreningen er, hvis du sender en mail til kassereren eller bruger Kontaktformularen.

Medlemskab af foreningen koster pt. 125,00kr. pr. år. Ægtefæller/samlevere kan indmeldes for 2/5 af kontingentet, men der sendes kun et blad eller andet pr husstand. Det vil sige at et familiemedlemskab koster 175,00kr.

Ved Bankoverførsel af kontingent benyttes:

Sydbank Reg. nr. 6845 konto nr. 1687872

Du kan indmelde dig ved at sende en mail til kasseren via denne side Kontakt

Du kan udmelde dig ved at sende en mail til kasseren via denne side Kontakt

Oplys venligst:

* Navn

*Adresse

*Telefonnummer

*E-mail adresse

 

Om Foreningen.

Slægtshistorisk Forening for Odense er stiftet i 1971.

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede

* for ved fælles indsats

*oplysende foredrag

*ekskursioner til arkiver og lignende

at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning.

Vi gennemfører ca. 8 medlemsarrangementer om året, heraf 6-7 foredrag og 1-2 udflugter til arkiver eller steder med et vist historisk vingesus.

For en nærmere beskrivelse henvises til vedtægterne.