Materialer til afholdte foredrag

Slægtshistorisk Forening – Odense

Emne

Materialer

Links

Erik Kann:

I regn og slud skal posten ud - kommer der mon brev i dag?

 

Foredragets Slides her

Litteraturliste  her

 
Skudsmålsbogens historie
v/ Karen Straarup

Noter fra foredraget og
Lidt om tyendets historie

 

Noter fra foredraget og
Lidt om tyendets historie

Uddannelse af Jordemødre i Danmark før 1920.

v/fhv. overlæge Magne Juhl.

 

Magne Juhl har mange uddybende detaljer og yderligere oplysninger om "Jordemødre i Danmark" på hjemmesiden for  "Slægtshistorisk Forening for Viborg og omegn" under medlemssider. www.viborgslaegt.dk/medlemssider.html

En historie bag en skillingsvise

af Leif Sepstrup.

 

Kildeliste www.kriminalhistorie.dk

Foredrag afholdt med DIS-Odense som hovedarrangør

 

Materialer

Link

Foredrag om oplysningstidens klædedragt
ved Maj Ringgaard (25.03.2015)

Andersen, Ellen (1977): Moden i 1700-årene (Nationalmuseet) Andersen,

Ellen (1960): Danske bønders klædedragt. Carit Andersens Forlag

Lorenzen, Erna & Thyrring, Ulla (1977): Folketøj på landet 1830 -1880.

Nyt Nordisk Forlag. Lorenzen, Erna (1971): Modetøj og gangklæder.

Steensberg, Axel (ed.): Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede, p. 361 - 387 
Nødskov, G (1992): Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjær Herred. Aalborg,

Rykind-Eriksen, Kirsten (1994): Et vist simpelt, ærbart Udseende, Kalundborg,

Strømstad, Poul (1977): Holbergtidens København skildret af malerne Rach og Eegberg. København.

 

http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/modens-historie/1700-1790

At skrive slægtshistorie
ved Kathrine Tobiasen

 

Note til Foredraget

Hæftet kan købes her.

Forfædrenes ejendomme,
ved Jytte Skaaning,

 

Udleveringssider kan hentes her.

 

Slægtsforskning på Internettet

 

Udleveringssider kan hentes her.  

Det er sikkert og vist

Erik Kann's litteraturoversigt vedrørende problemstillingerne ved at lave en slægtsbog

 

Udleveringssider kan hentes her.  
Kød på slægten v. Erik Kann

 

Udleveringssider kan hentes her.  
Interviews v. Grethe Hansen

 

Udleveringssider kan hentes her.  

Lægdsrullerne på ArkivalierOnline beta,
ved Ulrich Alster Klug

 

Noter om lægdsruller findes her:www.dannebrog.biz/lruller

Direkte links til de scannede lægdsruller
www.dannebrog.biz/lruller

En skæbne i Søetatens Arkiver,
ved Merete Mørk Madsen

Kildeliste

www.daisy.sa.dk

Hærens Arkiv ved Rigsarkivet (Stambøgerne)
ved Ulrich Alster Klug

PPS fra foredraget

www.sa.dk 

www.dannebrog.biz/lruller

Besøg på Odense Graabrødre Kloster
(senest afholdt 10.12.2014)
 

For dem, der vil fordybe sig yderligere i Gråbrødre Klosters Historie henvises til følgende bøger:

Graabrødre Hospital og Kloster i Odense – et bidrag til den sociale Forsorgs Historie. 
Af Svend Larsen, udg. 1939, 279 sider.

Franciskanerklosteret i Odense – en arkæologisk undersøgelse af det middelalderlige bygningskompleks
Af Morten Larsen, udg. 2013, 132 sider.

 

http://www.graabroedrekloster-odense.dk

Et mord i Harte sogn 1867
ved Leif Sepstrup

Kildeliste

www.kriminalhistorie.dk