Carsten Nielsen om sin slægt på Davinde Vandmølle.

Davindevandmølle i Den Fynske Landsby Davindevandmølle før nedtagning og flytning til Den Fynske Landsby.

Samuel Ernst Brochmann
født 1647 i Lübeck, Gevorbne krigskarl i Holsten, engageret af Fynske Rytterdistrikt.
Hans datter, Susanna Dorthea Brockmann Samuelsdatter, datter af andet
ægteskab, gifter sig med fæstemøller Hans Hansen, Davinde Vandmølle.               
sønnen Peder Jacobsen Brochmann overtager fæstet i 1735.
4. fæster i familien derefter er er Johan Petersen.

Min tipoldefar, Johan Pedersen, fæstes og  køber senere Davinde Vandmølle af Sanderumgård,
ombygger og udvider til nuværende størrelse.
Davinde Vandmølle bliver i 1943 flyttet til Den Fynske Landsby.

 

Samuel Ernst Brochmann

Susanne Dorthea Samuelsdatter Brochmann               

Peder Jacobsen Brochmann                              

Susanne Dorthea Pedersdatter Brochmann                

Peder Corneliussen                                    

Johan Pedersen                                        

Cornelius Johansen                                    

Mikkel Cornelius Johansen                             

Nina Johansen                                         

Carsten Nielsen                                        

 

Samuel Ernst Brochmann                           

er 6 x tipoldefar til

Carsten Nielsen