Bestyrelsen efter konstitueringen d. 07.09.2018 

Slægtshistorisk Forening – Odense

Formand

Jytte Skaaning
Vinkældervej 6A
5000 Odense C
formand@odenseslaegt.dk

 

Foreningens repræsentant i Byhistorisk Udvalg 

Tlf. 6614 8877

På valg i 2019.

Sekretær

Ann Krukow

sekretair@odenseslaegt.dk

 

         

 

På valg 2019.

Næstformand

 

Kasserer

Ann-Dorte Aabjerg Jensen

Juvelvej 10
5210 Odense NV
Tlf. 2220 0647

kasserer@odenseslaegt.dk                     

På valg 2020

Bestyrelsesmedlem

 

 

Suppleant

Alice Sachse

Bygmarken 4

Hjallese

5260 Odernse S.

Tlf. 66127405 suppleant@odenseslaegt.dk                             På valg 2019

Webmaster  (ikke medlem af bestyrelsen)

Otto Olsson

Kildegårdsvej 160

5240 Odense NØ.

Tlf. 2485 3168

Webmaster@odenseslaegt.dk

Revisor:                   

Mogens Sundahl                                                                                                              

Klosterbakken 20 F 4tv., 5000 Odense C. tlf. 6173 2952

reilsundahl@mail.dk

På valg i 2020


Revisorsuppleant:

Otto Olsson                                                                                                             

Kildegårdsvej 160

5240 Odense NØ

Tlf. 24853168

ooo@oncable.dk

På valg i 2019