Om at skrive en slægtsbog

Litteraturliste

Nr

Titel

1

Henning Mathiesen: Tanker før slægtsbogen i: Stamtræet, 8. årgang nr. 4, november 1998

2

Henning Mathiesen: Den førstefødte, en familiehistorie bliver til i: Stamtræet, 9. årgang nr 1, februar 1999

3

Knud Prange: Slægtshistorie/lokalhistorie. i :Personalhistorisk Tidsskrift 1979

4

Knud Prange: Lokalhistoriske kilder – hvorfor, hvordan og hvorledes (1983)

5

Knud Prange: Slægt – miljø – samfund (1972)

6

Knud Prange: Lokal historie en håndbog (1989)

7

Suno Scharling: Min slægt, hvordan-hvornår-hvorfor? (1989)

8

Elo Harfot: Trævlerødder, alternativ slægtshistorie (1984)

9

Leo Tandrup: Drømmen om kærligheden og kejsertronen (1984)

10

Grethe Christensen m.fl:  Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984 (1984). heri: Leo Tandrup:På sporet af en progressiv historieskrivning. En kritisk analyse af C.F.Allens og A.D. Jørgensens syn på Christian den IV

11

Hans H. Worsøe: Håndbog i slægtshistorie (1997 eller nyere)

12

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk (1990-91)

13

Håndbog for danske lokalhistorikere(1952-1956)

14

Marianne Zenius: Spørgeliste til indsamling af landmandserindringer (1990)

 

 

16

Verner Bruhn, Knud Prange, Eric Mourier: Vejledning i lokalhistorie. Fra plan til bog (1985)

 

 

18

Slægt&Data:11. årgang nr 3 (1997): Johannes Lind: At udgive slægtsbogen

19

Kirsten Sørrig: Oluf Martensen-Larsen: Forstå dit ophav og bliv fri (1989)

20

Hans H. Worsøe: Falden kvinde eller enlig mor) – de ugifte mødre og deres sociale palcering, ca. 1700-1960 i:

Personalhistorisk Tidsskrift 1993:2 (1993)

21

Michael Bach: Danske slægtsbøger 1986-2001, en bibliografi (2002)

22

Søren Ehlers(Red): Historie og lokalsamfund, en håndbog i formidling (1990)

23

Kirsten Borberg og Ingelise Moss: Litterære genrer 6, erindringer (1988)

24

Charlotte S.H. Jensen: På sporet af Slægten (2002)

25

Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt – og gør den levende. Håndbog i Slægtshistorie (2003)

26

Nationalmuseets etnologiske undersøgelser: Spørgelister om alverdens emner.

27

Johannes Lind: Slægtsbogens indretning i Slægt & Data 1997:4

28

Bente Hartviksen m.fl. Formidling af historie (1987)

29

Knud Prange: Jens Engbergs oldeforældre eller slægtshistorie og Danmarkshistorie i:Personalhistorisk Tidsskrift 1982 s. 213-214

Erik Kann, september 2005